مجلس در حال بررسی لایحه بودجه هست


چیزی که برای من جالب بود، بی عدالتی در معافیت مالیاتی هست


بر اساس چیزی که مجلسی ها اعلام کردن، معافیت مالیاتی برای کارمندان دولت، دو میلیون تومان در ماه (سالانه 24 میلیون تومان) و برای بخش غیردولتی یک و نیم میلیون تومان (سالانه 18 میلیون تومان) هست


برای من این تفاوت داشتن قابل هضم نیست. ما چه گناهی کردیم که پشت میز نشین دولتی نیستیم؟


اتفاقا معافیت مالیاتی بخش غیر دولتی باید بیشتر هم باشه. چون اون دولتیه از پول نفت هر ماه حقوقش رو میگیره و درامدش تضمین شده هست. اما بخش غیردولتی چی؟ هیچ تضمینی برای درامدش وجود نداره