یکی از کارهایی که تو وقت استراحت انجام میدم، خوندن کامنت های مخاطبان چند سایت هست


میشه تقریبا با قاطعیت بالای 90 درصد گفت که نوشتار مردم و مخصوصا جوان ترها، اوضاع خوبی نداره


غلط های املایی بسیار بسیار بیشتر از قبل شده و کلمات بدیهی، اشتباه نوشته میشن


شاید همون سیستم قدیمی پرمشق! که در زمان ما رایج بود، بهتر از سیستم کم مشق! امروز جواب میداد