دیشب حین دیدن سریال وایکینگ ها


خیلی تاسف خوردم


که غربی ها چطور میتونن تاریخی سراسر دزدی و آدمکشی رو اینطور حماسی بسازن


و ما با داشتن این تاریخ غنی و این اسطوره های فراوان


اینقدر عاجزیم