وقتی اختیار تولید پوشک و نوار بهداشتی و ... رو میدی دست یه خارجی

بهتر از این انتظار نمیره


این لینک رو ببینید

https://www.alef.ir/news/3970625120.htmlبدبختی اینجاست که انحصار خیلی چیزهای دیگه هم به اسم سرمایه گذاری خارجی واگذار شده

معلوم نیست کمبود مصنوعی روغن و ... رو کی پیش بیارن


این گوسفندهایی که 4 سال میرن اونور و با یه مدرک برمیگردن و میشن وزیر و رئیس بانک و ...

نهادهای غیر انحصار تو آمریکا رو نمی بینن؟

اونور دقیقا چی یاد میگیرن؟ چه غلطی می کن؟