طرح فروش گذاشته
نوع خودرو که مشخص نیست
قیمت نهایی هم مشخص نیست
اولین تحویلشم آبان ۹۸ هست 😂😂😂


دوستان حمله کنید برای ثبت نام....آخرشم نوشته قیمت نهایی در زمان تحویل خودرو مشخص میشه 😂😂