یکی از اعضای سابق شورای شهر ورامین طی جنایتی هولناک همسر دومش را با خودرو زیر گرفته و به قتل رسانده است


قاتل به رئیس دادگاه گفت: من برای پرداخت دیه همسرم به فرزندانم حاضرم 600میلیون تومان هم بدهم!


پ ن1، بالاخره که بمیره همه پولاش به بچه هاش میرسه دیگه. مگه خرن دیه بگیرن ازش!


پ ن2، وقتی به مردم گفته میشه چشم و گوشتون رو بازکنید درست انتخاب کنید، گوش نمیدن

موقع انتخابات هر چی میگیم درست انتخاب کنید، مردم میگن خودمون بهتر میدونیم

بعد هم که یه سری آدم های نادرست مسئولیت میگیرن میگن خودشون {نظام} انتخابش کردن همه چیز دست خودشونه!!!!!

یه کم تو انتخابمون دقت کنیم هر آدمی نمیاد سرکار

انتخابامون شده فقط گوش به دهن این و اون

بهتره خودمون یه کم تحقیق کنیم