بی بی سی فارسی، تصویر دستنوشته ای رو منتشر کرده و نتیجه گرفته که افرادی مثل آیت الله کاشانی از انگلیس پول گرفتند


دستنوشته ای که اصلا معلوم نیست کی اون رو نوشته. در چه تاریخی نوشته شده و چقدر سندیت داره


خود بی بی سی هم میگه در اون مثلا نوشته: محمد تقی فلسفی، خطیب معروف به طور جداگانه "در بهمن ماه ۱۰ هزار تومان از شاه گرفته"


بهمن ماه؟ کودتا که مرداد بوده!


به هر حال جزئیات مهم نیست. هدف نشون دادن این هست که روحانیت در سقوط مصدق پول گرفته و همکاری کرده


از فردا هم این اراجیف رو وارد کتاب های تاریخ می کنند (که از قضا خودشون هم برای ما می نویسند)


غیر از "تاریخ سازی" چیز دیگه ای هم میشه گفت؟


پ ن، به متن نوشته نگاه کنید. هم فارسی نوشته شده و هم به انگیسی!. به قول بی بی سی نویسنده اون هم ناشناسه!