ناصرالدین شاه میگه: "صبح یک ساعت به دسته مانده از خواب برخاستم، کشیک غنچه بود، به غنچه گفتم ببین هوا چطور است، رفت و آمد، گفت برف مى‏‌آید..."


در نوشته های اواخر قاجاریه، مکررا به این عبارت بر می خوریم. اولین بار در خاطرات اعتمادالسلطنه دیدم. بعد خاطرات عین السلطنه. بعد خاطرات ناصرالدین شاه و ...


اما داستان چیه؟ واقعیت اینه که در اون زمان ها، افراد ساعت جیبی داشتند. اکثرا هم اعداد درون ساعت به انگلیسی بود که ملت نمی تونستن بخونن. برای همین یه نشونه گذاشته بودن. دسته کوک ساعت!پس چه نتیجه ای میگیریم؟


وقتی طرف میگه یه ساعت به دسته بیدار شدم، یعنی یک ساعت به 12 ظهر بیدار شدم!


خودم نمیدونستم و الان فهمیدم، گفتم شاید دیگرانی هم براشون جالب باشه


----

پ ن، شاه مملکت ساعت 11 صبح بیدار شده! جالب نیست؟