تا الان با این همه سروصدایی که به خاطر داستان نشست قزاقستان و تقسیم دریای مازندران بود، نگران نبودم

اما الان که تو اخبار سخنان روحانی رو شنیدم، نگران شدم

منظورش چی بود از این گفتار؟


حسن روحانی: روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می دانست، امروز به سهم 17 درصدی از این دریا اکتفا کرده است. بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند و سهم روسیه 17 درصد از مجموع دریا شد.


یعنی حالا که روسیه 17 درصد شده، سهم ما از اون ها هم کمتره؟