دیشب و به دنبال بی خوابی شبانه

یه سری به کتاب خاطرات عین السلطنه سالور زدم

تصویری که در ادامه میگذارم رو ایشون 130 سال پیش نوشته

ببخشید که حوصله تایپ نداشتم و ممکنه کیفیت متن پایین باشه

اما برای من سوال پیش اومده

این چیزایی که نوشته شده، برای شما تعجب برانگیز نیست؟