به طرف میگن ماشین چی خریدی؟
میگه: دانگ فنگ ، چان گان.

فیلم کاراته س ؟؟!!