امروز روز زیارتی امام رضا علیه السلام هست


زیارت خاصه امام رضا علیه السلام خیلی کوتاهه که در ادامه اورده میشه


هرجا هستید بخونید