در مورد حادثه ای که این روزها خیلی سرو صدا کرده


اصل در قانون، همواره بر برائت افراده مگر اینکه با مستندات محکمه پسند، فردی به جرمی محکوم بشه


تا قبل از اون همه افراد در پیش دادگاه بی گناه هستن و به صرف یک فیلم یا یک ادعا نمیشه فردی رو محکوم کرد!


اینو من نمیگم تمام قوانین قضایی جهان میگه. شانزده تا بچه همه بگن بهمون تجاوز کرده، باشه قبول. در پیشگاه دادگاه انجام بشه ایشونم محکوم بشه حرفی نیست


ولی تا قبل از اون و تا قبل از برگزاری دادگاه اینکار میشه اتهام زنی و بی ابرو کردن افراد


جایی از فیلم نمیبینم که این آقا اعتراف کنه که تجاوز کرده. فقط بحث حرف های مستهجن هست ک خودشم قبول داره ولی تجاوز رو من جایی نمیبینم


مجازات باید متناسب با جرم باشه. تا اینجا فقط اعتراف متهم درباره نشون دادن فیلم مستهجن به تعدادی دانش آموز وجود داره که بی آبرو کردن فرد و خانواده اش، جلوی میلیون ها نفر، مجازاتش نیست


----

من از وضعیت پرونده این شخص اطلاعی ندارم و نمی دونم داستان چی هست. اما به طرز عجیبی احساس می کنم، این فرد رو به دام انداختند! نشون دادن تصاویر مستهجن از طرف این فرد به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اما فیلم برداری مخفیانه از متهم، چه در مدرسه، چه در پاسگاه، به طوری که کسی متوجه این فیلمبرداری نمیشه؛ یه کم مشکوک میزنه!


چندسال پیش هم یه تلاشی برای بی آبرو کردن معاون دانشگاه زنجان شده بود که البته ناکام موند


امیدواریم عدالت در این پرونده اجرا بشه و اگر جرمی رخ داده، مجازات شرعی و قاطعانه ای در موردش اجرا بشه