این بنده خدا یه فراموش شده بود


سال ها همه فراموشش کرده بودند.


مریض که بود، هیچ کدوم از اونایی که الان ادای دلسوزی درمیارن، به عیادتش نمی رفتن


این ها واسه ناصر ملک مطیعی، آه و ناله سر ندادن. این کارها رو میکنن تا دیده بشن!


این بنده خدا، وقتی زنده بود، پشم هیچ کسی نبود!


الان هم که مرد، پشم هیچ کسی نیست...