گاهی پیش میاد که بر اساس شرایطی


انسان در موقعیت خاصی قرار میگیره!


مثلا ممکنه یه گاو زیان نفهم با شاخ های بلندش انسان رو تهدید کنه!


اینجور مواقع 2 تا کار میشه کرد


اولیش، مقابله مستقیم با جناب گاو هست! یعنی باهاش سرشاخ بشیم! که نتیجش میشه این!اما راه دوم، گاوبازیه!


باید باهاش بازی کرد.کسی برنده هست که گاوباز بهتری باشه!