امشب ترامپ سیگنال خودش را ارسال کرد و منتظر پژواکش در داخل ایران می نشیند. ماهیت واکنش ما (حالا هر چیزی که باشد) سرنوشت را مشخص می کند ...


 صحنه بازی را خوب تماشا کنید، یک شطرنج در مقیاس جهانی؛ هرکس بیشتر روی اعصاب خودش تسلط داشته باشد و هوشمندانه تر عمل کند، در نهایت جایزه نهایی برای آن هست


-----

پی نوشت:

ترامپ: من امروز اعلام می‌کنم که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج می‌شود. فرمانی را امضا می‌کنم که تحریم‌های هسته‌ای ایران دوباره برقرار شود.