بدون تلگرام هم زندگی جریان داره!


سروش خیلی کاربر پسند نیست. من ایتا رو بیشتر پسند کردم


فعلا هم که خوب بوده تا اینجا و اذیت نمی کنه!


حجم هم کمتر میخوره!