مدت ها تلاش می کنی. زحمت میکشی و عرق میریزی


تا این که در مسابقات کشوری قهرمان میشی


بعد هم موقع عکس یادگاری


یه بنر بهت میدن که توش تبلیغات کاسه توالت فرنگی!!!!!!!!!!!!!! هستقهرمانیت مبارک باشه پهلوان!