نقش عده ای در این دنیا مثل کشتی باری چینیه که به نفت کش سانچی خورد ! میزنن زندگی یک عده را نابود میکنن و بعد در کمال سلامتی به راهشون ادامه میدن و به مقصد می رسن !


=====

درسته که جهان به اعتبار خنده های تو زیباست ولی باور کن مسواک نقش مهمی تر داره...


=====

اوضاع بازار ‌جوری بهم ریخته است که یکیم چکش پاس میشه زنگ میزنیم تشکر میکنیم