سایت ما دچار مشکل شده و از اونجایی که فقط من یه چیزایی از وبسایت میدونم، شدم مسئول رفع مشکل


به قول قدما، در شهر کوران، یک چشم پادشاه است


مشکل اینه که این پادشاه هم اصلا چیزی نمیدونه! فقط گاهی با آزمون و خطا به نتیجه میرسه


الان هم مثل درازگوش در گل گیر کردم و نمی دونم چه خاکی به سر این سایت بریزم!


کسی هست برای رضای خدا یه کمکی بکنه؟