اینجا خواننده ای نداره به اون صورت

اما همین چندتا عزیزی که هستین

سوالم اینه ملاکاتون واسه ازدواج چیه؟

طرف باید چگونه آدمی باشه؟

ممنون میشم صادقانه بگین