متاسفانه وقتی از اعتراض مردم به این شکل سواستفاده میشه و به سمت آشوب کشونده میشه، نتیجه عکس برای مردم داره و 

اولا فضا رو برای اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم در آینده محدود میکنه.

به کسب و کار فعلی مردم آسیب میزنه و سرمایه گذاری خارجی رو فراری میده.

امنیت رو از مردم سلب میکنه.

باعث میشه کشورهای خارجی که قطعا دلشون برای مردم ما نمیسوزه از شرایط سو استفاده کرده و مثلا به قول خودشون در جهت حمایت از مردم ما تحریم هایی رو به کشور تحمیل کنن که دودش فقط به چشم مردم میره.

متاسفانه دولت هم بعد از انتخابات ارتباط درستی با مردم برقرار نکرده، مثلا به شخصه با  تصمیمات اقتصادی اخیر دولت که موجی از بلوا رو در فضای مجازی ایجاد کرد موافقم، افزایش قیمت بنزین در صورت اجرای صحیح و هدایت درست عواید اون، و افزایش عوارض خروج از کشور در نهایت به نفع مردم هست، ولی من هیچ حرکتی از دولت در تبیین چرایی این تصمیمات و چگونگی اجرا و تخصیص عواید اون برای مردم ندیدم.

و این باعث شد فضا رو در اختیار برخی سلبریتی ها و یا سیاستمداران پوپولیست و نیز برخی از مخالفان دولت بگذاره تا نسبت به این موضوع در فضای رسانه و مجازی کولی بازی در بیارن.