به یه بابایی ایمیل زده بودم. بخشی از جوابش به من اینه

I  am  on  annual  leave  and  will  return  to  work  on  the  15th  Jan  after  the  summer  holidays.  Happy  2018!


اولش یه لحظه تعجب کردم و گفتم حتما این بابا شب سال نو زیادی مست کرده و فصل ها رو قاطی فرموده

بعد یادم اومد این بیچاره نیوزلندیه و اونجا الان تابستونه


اینم از حواس پرتی من